ВАЖНО: Предприемане на мерки, във връзка с недопускането и ограничаването на разпространението на коронавируса

ВАЖНО: Предприемане на мерки, във връзка с недопускането и ограничаването на разпространението на коронавируса

ВАЖНО: Предприемане на мерки, във връзка с недопускането и ограничаването на разпространението на коронавируса

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че считано от 11.03.2020г. се преустановява приемното време на служителите от СО – район „Подуяне“.

Административното обслужване на гражданите не се преустановява, като ще се осъществява на етаж I - Център за административно и информационно обслужване (Деловодство, Каса, ГРАО) при завишен контрол на достъпа до гишетата.

Преустановяват се мероприятията и дейностите с граждани в Клубовете на инвалида и пенсионера, находящи се в гр. София, ул. Д-р Алберт Лонг и ж.п. гара Подуяне, както и Центъра за превенция на територията на СО – район „Подуяне“ – бл. 9, кв. Левки Г.

В Клуб на инвалида и пенсионера, находящ се в гр. София, Левски Г, до бл. 9 се преустановяват всички мероприятия и дейности, с изключение на раздаването на храна по проект „Топъл обяд“.

Културните институции на територията на СО - район "Подуяне" преустановяват провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца, включително посещения на публика и посетители на културни, спортни и образователни масови събития.

Имате възможност да използвате официалният e-mail на район „Подуяне“ за контакт с нас: raion@poduiane.info,
На адрес https://call.sofia.bg/ (Информационна система на Контактния център на Столична община) могат да се подават:
✔неспешни сигнали, свързани с проблеми в градската среда, като не се изисква предварителна регистрация;
✔писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация.

Следните телефонни номера са на разположение на гражданите за получаване на информация и подаване на сигнали за район „Подуяне“:
 02/8146 114 и 02/8146 137 – в работни дни и с работно време от 8.30 до 17.00 ч., за въпроси , свързани с Административното и информационно обслужване на район „Подуяне“
02/8146 111 – Оперативен дежурен в район „Подуяне“, денонощно ( 24/7) , за спешни сигнали, свързани с епидемиологичната обстановка.

Заповед на Кмета на СО - район "Подуяне" във връзка с недопускането и ограничаването на разпространението на коронавируса

Заповед на Кмета на СО - район "Подуяне" за отмяна на приемното времеАнкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.