Проект: "Довери се": иновативен модел за превенция на домашното насилие

Проект: "Довери се": иновативен модел за превенция на домашното насилие

Проектът е инициатива на Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ и неформална група от съмишленици и обществено активни граждани, осъществяван с подкрепата на Фондация Emprove и финансиран по Столична програма „Социални иновации“, който е насочен срещу езика на омразата и насилието в семейството, с фокус жени и деца, в контекста на увеличените случаи в хода на пандемията и изолацията от COVID-19. Основни партньори са Район „Подуяне“ на Столична община и Дарик радио.

Социален проблем:

Инициативата е в контекста на цялостната Европейска политика за защита и превенция в месеците на пандемия, основавайки се на редица проучвания и констатации, включително на ООН, СЗО и национални неправителствени организации, с извод за увеличение на случаите, което е провокирано от влошено психично здраве, нарасналото чувство на несигурност, изостряне на гранични състояния, загубата на работа, други социално-битови проблеми, както и факта, че насилниците често са изолирани с жертвите.

През последните три години има увеличение на тежките посегателства върху личността, извършени от съпрузи, партньори и близки, включително с фатален край, като по данни на МВР и неправителствения сектор само през 2018 г. 38 жени са загубили живота си вследствие домашно насилие. От своя страна в условията на пандемия увеличението на докладваните случаи на насилие е над 50%.

Съществената страна на проблема е, че проявите на насилие в дома не се ограничават само в една общност. Те се регистрират и в семейства и двойки със среден и дори висок социален и икономически статус, без оглед на образование, възраст, етнос или религия. Това от своя страна води до честото решение от страна на жертвите да не споделят открито за проблема, дори и с останалите членове на семейството и близкото приятелско обкръжение, поради чувството на срам, което допълнително нанася дълготрайни психични травми.

Цел:

Основната цел на проекта е да разчупи стигмата, че насилието е проблем само между двама партньори, а не негативно обществено явление, което още повече резонира в условията на пандемията от COVID-19. Инициативата цели да изгради общност на доверие, както и развитието на неформална мрежа за подкрепа, която би допринесла за: информираност на местната общност за видовете подкрепа и закрила; превенция на домашното насилие, разпознаване на формите на насилие и тормоз; толерантност към жертвите на насилие; пряко взаимодействие с институции.

Дейности:

Информационна кампания срещу насилието. Привличане на доброволци.

Кампанията залага на модерно съдържание срещу езика на омразата, посредством активно използване на интернет.

Провеждане на информационни срещи с общността

В изпълнение на настоящата дейност ще бъдат организирани и проведени срещи за подкрепа, на които ще се представят негативните аспекти на домашното насилие. Особено внимание ще бъде отделено на превенцията и индивидуалната отговорност за предотвратяване на подобни негативни явления. Срещи ще бъдат основата за изграждане на иновативна мрежа за подкрепа, водеща до неформално овластяване, като от съществено значение е демонстрирането на личен пример от жени, преживели насилие.

Провеждане на заключителен форум

Ще се проведе заключителен форум с участието на заинтересованите страни. Целта е създадената неформална мрежа да прерасне в организация в обществена полза, която да продължи работата си в посока защита правата на жените и децата, както и срещу езика на омразата.

Проектът ще продължи до края на месец октомври, като допълнителна информация ще може да намерите на Фейсбук страницата на Народно читалище „Иван Вазов – 2014“Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.