БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО - ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПЪТЯ И БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕД

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО - ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПЪТЯ И БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕД

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО - ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПЪТЯ И БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕД

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при район „Подуяне“ проведе практическо обучение и състезания по Безопасност на движението.
Събитието бе организирано съвместно със Сдружение „Национален клуб Би-бит“ и на него присъстваха заместник-кметовете на района Ани Бързанова и Петър Митев. 
Целта на мероприятието бе превенция за опазване живота и здравето на децата в пътното движение, намаляване и предотвратяване нарушенията на правилата за безопасно движение в училищното и околното пространство, повишаване пътната култура на поведение, разширяване знанията и придобиване на практически умения и опит, практическо управление на велосипед с цел превенция във връзка с предстоящата лятна ваканция на учениците.
Бяха обхванати 200 ученици във възрастова група 3-ти - 5-ти клас от 44 СУ «Неофит Бозвели», 106 ОУ «Григорий Цамблак», 199 ОУ «Св. Ап. Йоан Богослов» и 143 ОУ «Георги Бенковски». От тях 69 деца се влючиха в състезанията по безопасност на движението с велосипед и във викторина.
За учениците СО район «Подуяне» осигури светлоотразителни жилетки и награди.


Снимки от Галерията БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО - ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПЪТЯ И БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕД
Снимки от Галерията БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО - ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПЪТЯ И БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕД
Снимки от Галерията БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО - ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПЪТЯ И БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕД
Снимки от Галерията БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО - ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПЪТЯ И БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕД
Снимки от Галерията БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО - ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПЪТЯ И БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕД
Снимки от Галерията БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО - ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПЪТЯ И БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕД
Снимки от Галерията БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО - ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПЪТЯ И БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕД
Снимки от Галерията БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО - ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПЪТЯ И БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕД
Снимки от Галерията БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО - ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПЪТЯ И БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕД
Снимки от Галерията БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО - ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПЪТЯ И БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕД
Снимки от Галерията БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО - ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПЪТЯ И БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕД
Снимки от Галерията БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО - ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПЪТЯ И БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕД
Снимки от Галерията БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО - ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПЪТЯ И БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕД

Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.