Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Детски ясли

Име/№ Адрес Телефон

Детска Ясла №58

ж.к. „Х. Димитър”, ул. „Баба Вида” №18

02/947 93 07

Детска Ясла №63

ж.к. „Суха река”, ул. „Иван Шонев” №8

02/945 28 41