Заповед № САГ24-РА53-446/18.06.2024г. за разрешаване изработване на ПУП - ИПРЗ и РУП на м. „кв. Хаджи Димитър“, кв. 58, УПИ VIII-345-„за офиси, магазини и трафопост“ и ИПЗ за УПИ VIII-993-„за ЖС“, УПИ ХIII-993-„за ЖС“ и УПИ ХIV-993-„за ЖС“ район „Подуяне“ – СО.

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщаване по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ на Заповед № САГ24-РА53-446/18.06.2024г. за разрешаване изработване на ПУП - ИПРЗ и РУП на м. „кв. Хаджи Димитър“, кв. 58, УПИ VIII-345-„за офиси, магазини и трафопост“ и ИПЗ за УПИ VIII-993-„за ЖС“, УПИ ХIII-993-„за ЖС“ и УПИ ХIV-993-„за ЖС“ за ПИ с идентификатор 68134.606.993, район „Подуяне“ – СО. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването и пред АС София-град. Със заповедта може да се запознаете в районната администрация, както и на сайта на район „Подуяне“. Тел. за връзка 02/ 81-46-113.

Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се изпращат в Административен съд София-град от отдел ПНО на Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО.

Преписка с вх.№ РПД24-ГР00-71/26.06.2024г.

Заповед № САГ24-РА53-446/18.06.2024г.

ИПРЗ


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.