Заповед № САГ24-РА53-436/13.06.2024г. на Гл. архитект на СО, с която е одобрен ПУП–ИПРЗ на нов УПИ V-892-„за ЖС“ и контактен УПИ IV-897-„за адм. и производство“, кв. 10, м. „НПЗ Хаджи Димитър - част“, р-н „Подуяне“, гр. София.

Съобщаване по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ на Заповед № САГ24-РА53-436/13.06.2024г. на Гл. архитект на СО, с която е одобрен ПУП–ИПРЗ /изменение на плана за регулация и застрояване/ на УПИ V-892-„за администрация и производство“ и контактен УПИ IV-897-„за адм. и производство“ за създаване на нов УПИ V-892-„за ЖС“ и контактен УПИ IV-897-„за адм. и производство“,  кв. 10, м. „НПЗ Хаджи Димитър - част“, р-н „Подуяне“, гр. София. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването и пред АС София-град. Със заповедта може да се запознаете в районната администрация, както и на сайта на район „Подуяне“. Тел. за връзка 02/ 81-46-113.

Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се изпращат в Административен съд София-град от отдел ПНО на Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО.

Преписка с вх. № РПД23-ГР00-1-(8) от 19.06.2024г.

Заповед


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.