Заповед № САГ24-РА53-430/11.06.2024г. за разрешаване изменение на плана за регулация /ИПР/ на УПИ IV-„за търговски център и пазар“, кв. 2, м. „ОСЗ Сгуроотвала“, р-н „Подуяне“ – СО.

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщаване по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ на Заповед № САГ24-РА53-430/11.06.2024г. на Гл. архитект на СО за разрешаване изменение на плана за регулация /ИПР/ на УПИ IV-„за търговски център и пазар“, ПИ с идентификатор 68134.603.1493, кв. 2, м. „ОСЗ Сгуроотвала“, район „Подуяне“ – СО. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването и пред АС София-град. Със заповедта може да се запознаете в районната администрация, както и на сайта на район „Подуяне“. Тел. за връзка 02/ 81-46-113.

Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се изпращат в Административен съд София-град от отдел ПНО на Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО.

Преписка с вх.№ РПД24-ВК08-10-(5)/17.06.2024г.

Заповед

Мотивирано предложение


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.