Заповед № САГ24-РА53-330/09.05.2024г., с която се одобрява ПУП – ИПР на м. „Хаджи Димитър - част“, кв.11а, нов УПИ VII-933-„за жилища“, район „Подуяне“- СО.

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщаване по реда на чл.129, ал. 2 от ЗУТ на Заповед № САГ24-РА53-330/09.05.2024г. на Гл. архитект на СО, с която се одобрява ПУП – ИПР на  м. „Хаджи Димитър - част“,  кв.11а, нов  УПИ VII-933-„за жилища“,  район „Подуяне“- СО. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването и пред АС София-град. Със заповедта може да се запознаете в районната администрация, както и на сайта на район „Подуяне“. Тел. за връзка 02/ 81-46-113.

Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се изпращат в Административен съд София-град от отдел ПНО на Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО.

Преписка с вх.№ РПД23-ГР00-136-(5)/16.05.2024г.

Заповед № САГ24-РА53-330/09.05.2024г.

Обяснителна записка

Проект


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.