Заповед № САГ24-РА50-72/25.06.2024г. за одобряване на ПУП – ИПРЗ, РУП и ИПУР на м. “Суха река - запад“, кв. 12, УПИ IV-„за ОЖС и магазини“ и кв.12б, нов УПИ I-2003,2055,2056 -„за етажен паркинг, обществено обслужване, подземен гараж и трафопост“.

Заповед № САГ24-РА50-72/25.06.2024г. за одобряване на ПУП – ИПРЗ, РУП и ИПУР на м. “Суха река - запад“, кв. 12, УПИ IV-„за ОЖС и магазини“ и кв.12б, нов УПИ I-2003,2055,2056 -„за етажен паркинг, обществено обслужване, подземен гараж и трафопост“.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването и пред АС София-град. Със заповедта може да се запознаете в районната администрация, както и на сайта на район „Подуяне“. Тел. за връзка 02/ 81-46-113.

Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се изпращат в Административен съд София-град от отдел ПНО на Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО.

Преписка с вх. № РПД19-ДИ05-59-(23)/01.07.2024г.

Заповед
ИПР
ИПР3-1
ИПР3-2
РУП-1
РУП-2
РУП-3
РУП-4


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.