Заповед № САГ23-РА53-272/12.05.2023г. на Гл. архитект на СО за изработ-ване на проект за ПУП – ИПРЗ на м. „Левски – зона Г“, кв.18, УПИ IV-„за озеленя-ване“, УПИ V-164 и изменение на улична регулация по о.т.78-104 и по о.т.78-79 за ПИ с идентификатор 68134.601.164, СО – район „Подуяне“.

Заповед № САГ23-РА53-272/12.05.2023г.

Съобщение


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.