УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО - Провеждане на растителнозащитни дейности.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от ДП „НКЖИ“ РП „Енергосекция – София“, БУЛСТАТ 1308232430504

Адрес: гр.София, бул. „Стефансон“ № 5А

Относно: Провеждане на растителнозащитни дейности.

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам:

Ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние 6 м от глава релса от двете страни, с препарат НАСА ТАФ. Ще се преустановява пръскането шест метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони.

Препаратът е разрешен за употреба в Р.България с удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита № 0031-5/20.08.2020 г. и с Заповед №- РД 11 – 1854/12.08.2020 г. на Министерството на земеделието и горите. Активното вещество е 360 г/л глифозат, с партиден № АМ00-А03NHOO7-FFYV.

НАСА ТАФ не е токсичен за пчели!

Карантинен срок 30 дни, при доза 2% – 4% разтвор.

Пръскането ще бъде извършено по следния график:

Гара, междугарие Дата на започване Дата на приключване Работни дни
Подуяне пътническа 31.05.2024 г 31.05.2024 г. 1

Подуяне пътническа - Искър път № 1

01.06.2024 г 01.06.2024 г. 1
София - Подуяне V усп.к-з 07.06.2024 г 07.06.2024 г. 1
Подуяне 08.06.2024 г. 08.06.2024 г. 1

 

Подуяне пътническа 31.05.2024 г. 31.05.2024 г. 1

Подуяне пътническа - Искър път №

1 01.06.2024 г. 01.06.2024 г. 1

София - Подуяне V усп.к-з 07.06.2024 г. 07.06.2024 г. 1

Подуяне 08.06.2024 г. 08.06.2024 г. 1

 

Графикът подлежи на промяна при лоши метеорологични условия.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в Подрайон „София“.

 


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.