Съобщение - разрешение ПУП-ИПР

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50-409/21.05.2020г. от Главния архитект на СО, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП - ИПР в следния териториален обхват: м. „Прилежащи квартали на ул. „Железни врата““, кв.35, УПИ III-346,24-„за офиси и магазини“, ПИ с идентификатор 68134.614.1256, район „Подуяне“.

В 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от 08.06.2020г., могат да се правят писмени възражения в два екземпляра, комплектовани с копия от документи за собственост, които се подават в служба АОН на район „Подуяне“. Възраженията се изпращат в  Административен съд София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Заповед №РПД20-РА50-10 от 22.06.2020г.

Чертеж 1

Чертеж 2

Чертеж 3


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.