Съобщаване на ПУП–ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/ и РУП по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ на м. „Суха река - запад“, кв. 20, УПИ IV-913 и УПИ V-911А за нов УПИ IV-913,914-„за ЖС“ за ПИ с идентификатори 69134.610.913 и 69134.610.914, район „Подуяне“ - СО, гр. София - Преписка с вх. № РПД21-ГР00-76-(2) от 09.10.2023г.

Силует - разрез

РУП

ПУП - ИПЗ

ПУП - ИПР

Обяснителна записка


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.