Проект за ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ II-„за ЖС, магазини, ПГ и ТП“ и ИПР на контактен УПИ I-„за обществени нужди“; изменение на улична регулация, кв. 400, м. „Ботевградско шосе – рамка“, р-н „Подуяне“ – СО.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ ви съобщаваме, че е изработен проект за ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за  УПИ II-„за ЖС, магазини, ПГ и ТП“ и ИПР на контактен УПИ I-„за обществени нужди“; изменение на улична регулация, кв. 400, м. „Ботевградско шосе – рамка“, р-н „Подуяне“ – СО.

С проекта може да се запознаете в районната администрация, както и на сайта на район „Подуяне“. В 14 дневен срок от получаване на писмено уведомление могат да се правят писмени възражения и предложения по проекта, окомплектовани с копия от документите за собственост.

Преписка с вх.№ РПД22-ТД26-896-(7)/17.06.2024г.

Обяснителна записка

ПУП-ИПЗ

ПУП-ИПР


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.