Одобрен проект за подробен устройствен план – План за регулация (ПР) на УПИ IV-1471,2069,2070,2071,2073,2074

Столична община на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение №93 по Протокол №10/12.03.2020г. на СОС е одобрен проект за подробен устройствен план – План за регулация (ПР) на УПИ IV-1471,2069,2070,2071,2073,2074-„за ЖС, офиси, магазини и ПГ“, кв.12в, м. „Суха река - запад“, по сините и червени линии, цифри и итекст, съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Суха река - запад“, одобрен с ешение №325 по Протокол №41/27.06.2013г. на СОС.

Проектът е излoжен в район „Подуяне“.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административнен съд София – град в 30-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се изпращат в Административен съд София – град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

 

ДВ, бр.52/09.06.2020г.


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.