Конкурс за държавен служител за длъжността Главен експерт "Устройство на територията"

Столична община - район „Подуяне” обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Главен експерт "Устройство на територията":

Обявление

Образци на документи за участие в конкурсната процедура:

1. Заявление за участие - по образец

2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец

3. Протокол за допуснати и не допуснати кандидати

Информация, на основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

Тестът се състои от 25 затворени въпроса. Всеки въпрос съдържа само един верен отговор. Оценяването на теста е по шестобалната система – 25 верни отговора се равняват на оценка 6.00.

-          Минималното ниво от теста за допускане до интервю – 15 верни отговора от теста, което се равнява на оценка 3.50;

-          Минималното ниво от интервюто за допускане до класиране – оценка 4.00;

-          Резултатът от теста се умножава с коефициент три, а оценката от интервюто с коефициент четири;

-          Времето за решаване на теста е в рамките на един астрономичен час.


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.