Конкурс за държавен служител за длъжността Главен експерт "Екология и озеленяване"

Столична община - район „Подуяне” обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Главен експерт "Екология и озеленяване":

Обявление

Образци на документи за участие в конкурсната процедура:

1. Заявление за участие - по образец

2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец

3. Протокол за допуснати и не допуснати кандидати

Информация, на основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

Тестът се състои от 25 затворени въпроса. Всеки въпрос съдържа само един верен отговор. Оценяването на теста е по шестобалната система – 25 верни отговора се равняват на оценка 6.00.

-          Минималното ниво от теста за допускане до интервю – 15 верни отговора от теста, което се равнява на оценка 3.50;

-          Минималното ниво от интервюто за допускане до класиране – оценка 4.00;

-          Резултатът от теста се умножава с коефициент три, а оценката от интервюто с коефициент четири;

-          Времето за решаване на теста е в рамките на един астрономичен час.

Протоколи от проведения конкурс


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.