ЗаповедиЗаповед № РПД21-РА50-8/24.08.2021г. на Главния архитект на Район „Подуяне“


Заповед РА50-490/26.07.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед РА50-532/06.08.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед РА50-533/06.08.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед РА50-528/05.08.2021г. на Главния архитект на СО

Заповед № РПД21-РА50-7/28.07.2021г. на Главния архитект на СО-район „Подуяне“


Заповед № РА50-176/01.04.2021г. и заповед № РА50-388/22.06.2021г. за поправка на ОФГ на Главния архитект на СО

Заповед РА50-247/26.04.2021г. на Главния архитект на СО

Заповед РА50-137/10.03.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед РА50-161/19.03.2021г. на Главния архитект на СОЗаповед № РА50-128/02.03.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-107/22.02.2021г. на Главния архитект на СОЗаповед №РА50-33/22.01.2021 на Главния архитект на СО


Заповед №РА50-52/01.02.2021 на Главния архитект на СО
Проект за ПУП - ИПР на УПИ III178, кв.297, ПИ 68134.608.178, м.к-с“Ботевградско шосе-II част“

Проект за изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ПУП - ИПРЗ и ИПУР за създаване на нов УПИ I1295-„за оо” , кв.93б, м.”Прилежащи квартали на ул.”Железни врата” и промяна профила на улица по о.т.518-о.т.519, ПИ с идентификатор 68134.614.1295


Заповед №РПД20-РА50-17/24.11.2020г. на Главния архитект на СО - район "Подуяне"Заповед № РПД20-РА50-16/17.11.2020г. на Главния архитект на Район „Подуяне” СО


РУП на УПИ III-854 ПИ с идентификатор 68134.610.854, кв. 12д, м. "Суха река - запад", пайон Подуяне


Заповед №РА50-774 от 19.10.2020г. на Главния архитект на Столична община
ПРОЕКТ ЗА ПУП-ИПР – ПЛАН ИЗВАДКА ЗА М. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“, КВ 5, УПИ IV-226-„ЗА МНОГОФ. СГРАДА, МАГАЗИНИ, ОФИСИ, ОБЩЕЖИТИЕ И ПОДЗ. ГАРАЖИ“, НОВ УПИ IV-226-„ЗА жс, МАГАЗИНИ, ОФИСИ И ПГ“ И ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.606.226Заповед № РПД20-РА50-14/01.09.2020г. на Главния архитект на район „Подуяне“

Заповед №РА50-596 от 24.07.2020г. за ПУП - ИПРЗ - м. „Триъгълника – Ботевградско шосе“


Заповед №РА50-588/23.07.2020г. за ПУП - ИПРЗ - м. НПЗ „Артерия Надлез Чавдар Враждебна“


Заповед №РПД20-РА50-12/28.07.2020г. за одобряване на проект за РУП


Заповед №РПД20-РД56-8/23.07.2020г. за поправка на очевидна фактическа грешка


Заповед №РА50-545-02.07.2020г. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-543/01.07.2020. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-532/01.07.2020. на Главния архитект на СО


Заповед № РПД20-РА50-11 от 06.07.2020г. на Главния архитект на район "Подуяне"


Заповед № РА50-486/18.06.2020. на Главния архитект на СО


Заповед № РА50-457-05.06.2020г. от Главния архитект на СО


Заповед № РА50-465-05.06.2020г. от Главния архитект на СО


Заповед № РПД20-РА50-9/08.06.2020г. на Главния архитект на район „Подуяне“


Заповед № РА50-409-21.05.2020г. от Главния архитект на СО


Заповед № РПД20-РА50-8/02.06.2020г. на Главния архитект на район „Подуяне“, с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-ИПЗ в обхват: УПИ VIIІ-1472-„за административна дейност“ и УПИ XI-„за обществено обслужване“, за ПИ с идентификатори 68134.604.1472 и 68134.604.9100, кв.15, м. „ж.к. Хаджи Димитър“Заповед №РПД20-РА50-7/22.05.2020г. на Главния архитект на СО - район „Подуяне“ за одобряване на ПУП-ИПЗ и ПГ и РУП в обхвата на УПИ I-1026, УПИ II-„за ЖС“ и УПИ III-1030,1030а, кв. 22, м. „Левски – зона В“


Заповед №РПД20-РА50-6/21.05.2020г. на Главния архитект на СО - район „Подуяне“ за одобряване на ПУП-ИПР, за УПИ XV-1294-„за обществено обслужващи дейности“, кв.148, м. „Суха река – Ботевградско шосе - север“
Заповед № РА50-180/10.03.2020г. от Главния архитект на СО


Заповед № РА50-179/10.03.2020г. от Главния архитект на СО


Заповед №РПД20-РД09-48/13.03.2020 г. на Кмета на СО-район „Подуяне“


Заповед № РПД20-РА50-4/16.03.2020г. , с която се разрешава да се изработи проект за ПУП-ИПЗ в обхват УПИ II-734 и УПИ III-731


Заповед № РПД20-РА50-3/06.03.2020г. на Главния архитект на район „Подуяне“
Съобщение за издадена Заповед РА50-64/03.02.2020г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед РА50-938/09.12.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед РА50-946/09.12.2019г. от Главния архитект на СО
Съобщение за издадена Заповед РА50-881/20.11.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена ЗаповедРА50-865/19.11.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед РА50-875/19.11.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед РА50-860/19.11.2019г. от Главния архитект на СО
Прекратено производството по одобряване на подробен устройствен планСъобщение за издадена Заповед № РА50-719/04.10.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за одобрен ПУП


Съобщение за издадена Заповед № РА50-684/24.09.2019г. от Главния архитект на СО
Съобщeние за издадена Заповед № РА50-647/29.08.2019г. на Главния архитект на СОСъобщение за издадена Заповед № РА50-632/26.08.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-575/06.08.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-555/29.07.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-551/29.07.2019г. от Главния архитект на СОСъобщение за издадена Заповед № РА50-502/02.07.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-412/03.06.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-398/23.05.2019г. от Главния архитект на СОСъобщение за издадена Заповед № РА50-353/13.05.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-355/13.05.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-354/13.05.2019г. от Главния архитект на СО


Съобщение за издадена Заповед № РА50-343/25.04.2019г. от Главния архитект на СО
Заповед № ОХ-164 на Министъра на отбраната ба Република България Обявяване на Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016гЗаповед № РД-02-15-146/ 02.12.2014г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за обект Модернизация на ж.п. линия София-Пловдив в ж.п. участъка „София- Елин Пелин”


Заповед РД-09-50-28/06.11.2014г., с която се одобрява проект за ИПР за УПИ VI-жс и обособяване на УПИ VI-ожс и УПИ VII в кв.9, м. жк.Хаджи Димитър


Заповед РД-09-50-27/03.11.2014г., с която се одобрява проект за изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ в обхват: УПИ IX-288 И УПИ X-287, кв. 343г, м. „Левски – к-с Ботевградско шосе – IIч.”


Заповед РД-09-50-24/20.10.2014г., с която се одобрява проект за изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ в обхват: УПИ XII170а, кв.262, м. ”Ботевградско шосе-Рилска обител-юг”


Заповед №РД-16-26/26.09.2014г. на Изп. Директор на АГКК
Заповед РД-09-50-10/18.03.2014г

Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.