Районен експертен съвет по устройство на територията (РЕСУТ)


Във връзка с предстоящите избори за Президент и Вицепредизеднт и национален референдум, Ви съобщаваме, че на 07.11.2016г. НЯМА да има заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията.


АнкетаУважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.