Архив

Конкурс за държавен служител за длъжността Началник отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"


Конкурс за държавен служител за длъжността Главен експерт "Управление на човешките ресурси"


Специалист "Социални дейности"Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Човешки ресурси"


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Устройство на територията"
Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Устройство на територията"

Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Устройство на територията"Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Инженерна инфраструктура"

Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Старши юрисконсулт


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Образование, проекти, социални и културни дейности”


ВАЖНО: Провеждане на конкурси за държавни служителиОбява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Старши юрисконсулт


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Образование, проекти, социални и културни дейности”


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"

Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“, той и главен юрисконсулт


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“, той и главен юрисконсулт
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Старши юрисконсулт


Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“, той и главен юрисконсулт


Конкурс за длъжността Началник отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност”


Конкурс за длъжността Началник отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност”Конкурс за длъжността Главен експерт "Екология и озеленяване"


Конкурс за длъжността Секретар на СО - район "Подуяне"


Конкурс за длъжността Секретар на СО - район "Подуяне" и конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел "ПНО и ЧР" при СО - район "Подуяне"


Конкурс за длъжността началник отдел "Инженерна инфраструктура,благоустройство и екология"


Конкурс за длъжността медицинска сестра


Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност началник отдел "Административно-информационно обслужване"Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.