Архив

Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Старши юрисконсулт


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Образование, проекти, социални и културни дейности”Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Старши юрисконсулт


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Образование, проекти, социални и културни дейности”


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“, той и главен юрисконсулт


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“, той и главен юрисконсулт
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Старши юрисконсулт


Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“, той и главен юрисконсулт


Конкурс за длъжността Началник отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност”


Конкурс за длъжността Началник отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност”Конкурс за длъжността Главен експерт "Екология и озеленяване"


Конкурс за длъжността Секретар на СО - район "Подуяне"


Конкурс за длъжността Секретар на СО - район "Подуяне" и конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел "ПНО и ЧР" при СО - район "Подуяне"


Конкурс за длъжността началник отдел "Инженерна инфраструктура,благоустройство и екология"


Конкурс за длъжността медицинска сестра


Обявление за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност началник отдел "Административно-информационно обслужване"АнкетаУважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.