Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район
  • Адрес за кореспонденция
  • Телефонен указател
  • Обратна връзка

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН "ПОДУЯНЕ"

Адрес: София, 1517, ж.к. Суха река, ул. Плакалница 51

Номератор: 8146 100

Факс: 847 1871

Булстат: 0006963270530

e-mail: raion@poduiane.info

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Форма за обратна връзка

Моля, преди подаване на сигнал за корупция, имайте предвид следното: Определение на корупцията, съгласно Наръчник за противодействие на корупцията в общините , издаден от Национално сдружение на общните в РБ: „Злоупотребата с икономическа, политическа, административна и съдебна власт, която води до лично или групово облагодетелстване за сметка на правото и законните интереси на личността, на конкретната общност или на цялото общество”.

В Гражданската конвенция за корупцията, изготвена от Съвета на Европа се дава следното определение:

„Искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неполагаща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.”

Анонимни сигнали за корупция няма да бъдат разглеждани.