Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Детски градини

Информационна система за прием на деца в детските градини

Име Адрес Директор Телефон

ДГ 103 "Патиланско царство"

ул. "Гинци" №16

Венелина Шпицер

945 31 55

ДГ 105 "Ракета"

ул. "Ем.Васкидович" №40-А

Йорданка Манова

945 05 93

ДГ 69 "Жар птица"

ул. "Н.Георгиев" №12

Нели Ангелова

840 25 90

ДГ 74 "Дъга"

ул. "Захари Петров" №1

Райна Велинова

847 98 36

ДГ 91 "Слънчев кът"

жк. ”Левски зона Г”

Таня Кечева

946 61 43

ДГ 92 "МЕЧТА"

жк. "Левски зона Г"

Виолета Александрова

946 61 00

ДГ 92 "МЕЧТА" - Филиал

жк. ”Левски зона В”

-

946 66 51

ДГ 20 "Жасминов парк"

ул. „Бесарабия” № 46

Мария Христова

945 05 95

ДГ 110 "Слънчева мечта"

ул. "Батуня" № 75

Маргарита Иванова

945 52 62

ДГ 110 "Слънчева мечта" - Филиал

ул. "Вършец" 11-а

-

945 30 44

ДГ 148 "Слънце"

ул. "Неофит Бозвели" № 26

Марияна Янкова

945 01 38

ДГ 173 "Звънче"

ул. "Златица" № 46

Дора Германова - Лисева

947 84 78

ДГ 173 "Звънче" - Филиал „Алиса”

ул. „Филип Тотю” № 24

-

840 33 47

ДГ 177 "Лютиче"

ул. ”Витиня” № 1

Калина Кръстева

945 04 93