Администрация на район Подуяне

Кмет

инж. КРИСТИЯН ХРИСТОВ

Образование:  Магистър | Специалност „Транспортно строителство" | УАСГ София

Професионалният му опит и практика са в областта на проектирането на пътища и транспортни съоръжения и реализиране на транспортни проучвания. Участва в разработването на предложения за прилагането на добри европейски практики за развитието на градския транспорт и подобряването на пътната безопасност в града.

Лична кауза

Реализиране на големия потенциал на северната част на София.

Неговият професионален опит и практика като строителен инженер и натрупания безценен опит в работата по стратегически общински документи му дава увереност за намиране на точни решения на поставените проблеми.

Вярва, че възможностите за развитие на район „Подуяне" са големи и чрез постоянен диалог с хората, може да придаде нов облик на кварталите в района.

Приемно време на кмета на район Подуяне
инж. Кристиян Христов
сряда 10:00 - 12:30 ч.
След предварително записване на тел. 02 8146-158
raion@poduiane.info

Заместник - кмет

д-р Андреа Пандулис

Ресор: „Образование, социални дейности, култура, спорт, интеграция и здравеопазване“ 

Образование:  Доктор | Специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление" | УниБИТ София

Професионалният му опит е свързан с дългогодишна работа в частния и държавния сектор, работил е за български и мултинационални компании, от оперативен служител до мениджър. Също така, има натрупан значителен професионален опит в изследователската и преподавателска дейност. Работил е и като ключов експерт по успешно реализирани проекти, за развитието на дигиталните компетенции и дейности в държавната администрация. 

Работи за град на бъдещето. Бъдеще, в което младите хора имат възможности за развитие, а възрастните хора - възможности за достойни старини. Зелен град предоставящ множество възможности за спорт, отдих, културни и обществено полезни дейности. Сигурен град, град на приемственост, уважение, толерантност. Бизнес град, град на възможностите и успеха.

Приемно време на заместник кмета на район Подуяне

д-р Андреа Пандулис

вторник 14:00 - 16:00 ч.

След предварително записване на тел. 02 8146-158

Имейл: a.pandulis@poduiane.info

Заместник - кмет

Стамен Стоянов

Ресор: ФСД, УОСЖФ и РКТД 

Образование:  Магистър | Специалност „Право" | СУ „Св. Климент Охридски“

Натрупаният опит и задълбочените му познания са във финансовия сектор. От близо 6 години работи в юридическия отдел на утвърдена финансова институция. Преди това започва кариерата си като адвокатски сътрудник, докато още учи в университета. В свободното си време участва активно в различни проекти и акции с фокус към подобряване на градската среда.

Ще работи за превенция на злоупотребите и за прозрачно управление. Иска ефективна и прозрачна община, която да е съюзник на гражданите и общностите, както и оптимизирано управление на сградния фонд.

Приемно време на заместник-кмет Стамен Стоянов

/ ресори ФСД, УОСЖФ и РКТД /

  • Сряда 14:00 – 16:00 часа

След предварително записване на имейл: s.stoyanov@poduiane.info

 

Секретар

г-жа Елица Байчева

тел.: 02/8146176

email: e.baicheva@poduiane.info

Приемно време: Сряда 14:00 ч. - 16:00 ч.

 

Главен архитект

арх. Антоанета Стоева

тел.: 02/8146163

email: a.stoeva@poduiane.info

Приемно време: Вторник 09:00 ч. - 12:00 ч. - след предварително записване на a.stoeva@poduiane.info

 

Началник отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"

инж. Даниела Бакърджиева - Керашка

тел.: 02/8146161

email:

Приемно време: Вторник 09:00 - 12:00 ч.; Сряда 13:30 - 16:00 ч.

 

Началник отдел "Управление на общинската собственост и жилищния, регистрация и контрол на търговската дейност"

г-жа Анжела Илиева

тел.: 02/8146115

email:

Приемно време: Вторник 09:00 - 12:00 ч.; Сряда 13:30 - 16:00 ч.

 

Началник отдел "Правно - нормативно обслужваше и човешки ресурси"

г-жа Станислава Стоянова

тел.: 02/8146162

email:

 

Началник отдел "Административно - информационно обслужване, ГРАО"

г-жа Галя Димитрова

тел.: 02/8146212

email:

Приемно време: Вторник 09:00 - 12:00 ч.; Сряда 13:30 - 16:00 ч.

 

Началник отдел "Финансово - счетоводни дейности"

г-жа Юлия Петрова - Чинкарова

тел.: 02/8146177

email: j.petrova@poduiane.info

 

Началник отдел "Образование, социални дейности, култура, спорт, интеграция и здравеопазване"

г-жа Елена Ковачева

тел.: 02/8146143

email:

Приемно време: Вторник 09:00 - 12:00 ч.; Сряда 13:30 - 16:00 ч.

 

Работно време на Центъра за информационно и административно  обслужване 
понеделник-петък 8:30 - 17:00 ч.

Структура на Столична община район "Подуяне"

Функционални характеристики на отделите

Oтдел „Инженерна инфраструктура ,благоустройство и озеленяване”( ИИБЕ)

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/

Отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси” /ПНО и ЧР/

Отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт” /ОСДКС/

Oтдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност” /УОСЖФ и РКТД/

Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация и контрол на строителството” /УТКР и КС/

Oтдел „Финансово-счетоводни дейности” /ФСД/

Oтдел „Административно-информационно обслужване, Гражданска регистрация и административно обслужване” /АИО, ГРАО/

Управление на отбранително-мобилизационната подготовка, защита при бедствия и завеждащ регистратура” /УОМПЗБ и ЗР/

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ


Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.