Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Местни избори 2019

1. Указ № 163/16.07.2019 г. на Президента на Република България за
насрочване на избори за общински съветници и кметове –
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=DD3B119785049960AD13549F90331409?idMat=139569

2. Централна избирателна комисия – https://www.cik.bg/

3. Общинска избирателна комисия - https://oik2246.cik.bg/mi2019

4. Столична община – https://www.sofia.bg/election

5. Заповед на Столична община – ТУК

СЪОБЩЕНИЯ