Актуално
 • Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас - учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районната администрация!                   

  }
 • Уведомяваме Ви, че считано от 11.03.2020г. се преустановява приемното време на служителите от СО – район „Подуяне“. Административното обслужване на гражданите не се преустановява, като ще се осъществява на етаж I - Център за административно и информационно обслужване (Деловодство, Каса, ГРАО) при завишен контрол на достъпа до гишетата. Още         

  }

Последни новини

Важна информация за ваксинация на членовете на Секционни избирателни комисии

Уважаеми кандидати за членове на секционни избирателни комисии, В изпълнение на възлагане от страна на Централната избирателна комисия, при съобразяване с плана за ваксиниране, Ви уведомяваме, че разполагате с възможността в качеството Ви на член на СИК да бъдете безплатно ваксинирани, за което е с...


9 детски площадки в 92 ДГ „Мечта“ ще бъдат реновирани по проект „Красива България“

9 детски площадки за отделните групи ще бъдат изцяло реновирани в старата сграда на 92-ра Детска градина „Мечта“ в жк „Левски Г“ по проект „Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика. Проектът, спечелен от районна администрация „Подуян...

Отчет на районна администрация „Подуяне“ за 2020 г.

Уважаеми съграждани,  2020 г. беше напрегната и различна за всички ни. Тя създаде нова реалност, към която трябваше да се адаптираме. Въпреки условията на пандемия и породените от нея физически и финансови ограничения, това не се отрази на темпото на работа в районна администрация „Подуя...


Последни галерии

Последни обявления

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за ПУП- ИПУР от О.Т.162 до О.Т.164 и ИПРЗ за УПИ XI-„за спорт", кв. 6, м. „Левски - зона Г" за образуване на нов УПИ XXIII-361,362 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ",


Решение № 55 по Протокол № 27/28.01.2021г. на СОС


Инвестиционно предложение за ,,Регионално прединвестиционно преучване за водоснабдяване и канализация за територията на СО"


Заповед № РА50-102/18.02.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед №РА50-76/10.02.2021г. на Главния архитект на СО


Протокол №1 на РЕСУТ от 08.02.2021г.


Заповед №РПД21-РА50-3/22.02.2021г. на Главния архитект на СО Район - „Подуяне“


Проект за ПУП – ИПРЗ на УПИ I-„за детска градина и трафопост“ и образуване на нови УПИ I-„за детска градина и трафопост“ и УПИ XXX46-„за ЖС“, изменение профила на улици по о.т.15-270=235, кв.13, м.“Левски – зона В“


Съобщение за стикирано МПС с №СА3023CХ


Съобщение за стикирано МПС с №СА3443РХ


Заповед №РА50-33/22.01.2021 на Главния архитект на СО


Заповед №РА50-52/01.02.2021 на Главния архитект на СО


Заповед №РПД21-РА50-2/09.02.2021г. на Главния архитект на СО-Район „Подуяне”


Проект за ПУП - ИПРЗ на УПИ I2135-„за безвредно производство, складове, хотел, офиси, магазини и ЖС“ и УПИ VIII2123-„за ЖС, офиси и магазини“, кв.13а, м.“Суха река - запад“


Проект за ПУП - ИПР на УПИ XVII2388, кв.6, ПИ 68134.601.2388, м.жк.“Левски – зона Г“Анкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.