Актуално
  • Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас - учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районната администрация!                   

    }
  • Уведомяваме Ви, че считано от 11.03.2020г. се преустановява приемното време на служителите от СО – район „Подуяне“. Административното обслужване на гражданите не се преустановява, като ще се осъществява на етаж I - Център за административно и информационно обслужване (Деловодство, Каса, ГРАО) при завишен контрол на достъпа до гишетата. Още         

    }

Последни новини

Смени безплатно старата си печка с еко отопление! Заповядайте на информационна среща

ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0001 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“   Главна цел: Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община чрез на...


Новата сграда на 20-та ДГ „Жасминов парк“ ще бъде пусната в експлоатация до края на годината

Новата сграда на 20-та детска градина „Жасминов парк“ в жк „Васил Левски“ ще бъде пусната в експлоатация до края на годината. Днес заместник-кметът на София Тодор Чобанов и кметът на район „Подуяне“ Ева Митова направиха инспекция на строежа, който изпреварва залож...

Затваряне и въвеждане на временна организация на движението по ул. „Владайска река

Във връзка с изпълнението на проект  за модернизация на железопътната линия София – Елин Пелин предстои затваряне и въвеждане на временна организация и безопасност на движението по ул. „Владайска река“ в гр. София. В периода на спиране и ограничаване на движението ще бъдат изв...


Последни галерии

Последни обявления

Протокол №7 на РЕСУТ от 29.06.2020г.


Съобщение за предстоящо заседание на РЕСУТ на 29.06.2020г.


Заповед № РА50-486/18.06.2020. на Главния архитект на СО


Съобщение - разрешение ПУП-ИПР


Заповед № РА50-457-05.06.2020г. от Главния архитект на СО


Заповед № РА50-465-05.06.2020г. от Главния архитект на СО


Програма "Ваканция", организирана от Столична община


Конкурс за допълнителна образователна дейност „Народни танци“ - ДГ 103


Конкурс за допълнителна образователна дейност „Модерни и спортни танци“ - ДГ 103


Конкурс за допълнителна образователна дейност „Джудо“ - ДГ 103


Конкурс за допълнителна образователна дейност „Английски език“ - ДГ 103


Конкурс за допълнителна образователна дейност „Приложни изкуства“ - ДГ 103


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Началник отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"


Заповед №РПД20-РД09-108/2020г. за приндително преместване на ИУМПС


Заповед №РПД20-РД09-107/2020г. за приндително преместване на ИУМПС


© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.