Последни новини

Район "Подуяне" набира потребители и асистенти по новата социална услуга  „Асистентска подкрепа“

СО район „Подуяне“ в качеството си на доставчик на нова социална услуга  „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А че от 01 ноември  2021 г. приема документи от кандидат- потребители за ползване на социалната услуга „...


ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА

ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ПЕЛЕТИ:  За райони: "Връбница", "Нови Искър". Приложен ГРАФИК, актуален към 18.10.2021 г. ТУК. За райони: „Подуяне", "Сердика", "Слатина", "Студентски" и "Триадица“. Приложен ГРАФИК, актуален към 18.10.2021 г. ТУК. За район: "Панчарево". П...

Мобилен пункт за опасни отпадъци от домакинства в район "Подуяне" на 30 октомври

Планираната тридневна есенна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще се проведе на 28-ми, 29-ти и 30-ти октомври. Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен, както следва: - 28.10.2021 (четвъртък) от 08:30 ч. до 14:30 ч., бул. "Янко Сакъзов" на входа на парк "...


Последни галерии

Последни обявления

Съобщение за предстоящо заседание на РЕСУТ на 02.12.2021г.


Коригиран проект за ПУП – ПРЗ за преструктуриране на жилищен комплекс на м.жк.“Хаджи Димитър“ и план-схеми на техническата инфраструктура


Съобщение във връзка с подаване на Декларация по чл. 6 от НРУУРОЖТСО


Заповед №РПД21-РД09-223/27.10.2021г. за ИУМПС


Проект за ПУП – ИПУР за продължаване на ул.“Плакалница“ от о.т.252 до ул.“Сава Цонев“ и ИПР за УПИ IX, кв.76а, образуване на нов кв.76б, УПИ I-„за озеленяване“, нов кв.76в и преминаване на УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV и УПИ XV от кв.76а в кв.76в/нов/, бул.“Ботевградско шосе – рамка“


Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 69 "Жар птица" - Джудо


Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 69 "Жар птица" - Народни танци


Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ 69 "Жар птица" - Английски език


Заповед РПД21-РА50-9/12.10.2021г. на Главния архитект на Район „Подуяне“


Проект за ПУП-ИПР за УПИ II-„за гаражи“, УПИ III-„за озеленяване“, новообразуван УПИ II-„за противопожарна охрана“ и изменение на улична регулация, кв.55, м.Суха река к-с“Ботевградско шосе“


Заповед РА50-729/14.10.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед №РПД21-РД09-219/22.10.2021г. за ИУМПС


Заповед РА50-691/30.09.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед РА50-705/04.10.2021г. на Главния архитект на СО


Заповед РА50-699/04.10.2021г. на Главния архитект на СОАнкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
  • Зона за отдих
    (43%, 1809 Гласове)
  • Детска площадка
    (17%, 718 Гласове)
  • Градинка за разходка на кучета
    (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.