Актуално
 • Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас - учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районната администрация!                   

  }
 • Уведомяваме Ви, че считано от 11.03.2020г. се преустановява приемното време на служителите от СО – район „Подуяне“. Административното обслужване на гражданите не се преустановява, като ще се осъществява на етаж I - Център за административно и информационно обслужване (Деловодство, Каса, ГРАО) при завишен контрол на достъпа до гишетата. Още         

  }

Последни новини

Столична община стартира „Академия за ВИЗИОНЕРИ“

Стартира нова инициатива на Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“, изцяло насочена към младите хора на София. „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ е създадена, за да провокира младото поколение в търсенето, идентифицирането на обществено значими проблеми и намирането на т...


350 деца взеха участие в първия есенен крос на София в парк „Герена“

Около 350 деца взеха участие в първия есенен крос на София, организиран от клуб по лека атлетика „Левски“ и ОСК „Левски“ със съдействието на районна администрация „Подуяне“. Децата бяха разделени на две групи – активно спортуващи картотекирани състезатели о...

Шестият залесителен сезон на „Новата гора на София“ започва на 24 октомври

Шестият залесителен сезон на „Новата гора на София“ започва на 24.10 от 11 ч. на втория терен, който засаждаме от миналия сезон: https://cutt.ly/WeTcxnn. Столична община предоставя фиданките, инструментите и ръкавиците на всички доброволци. Отново ще има осигурен градски...


Последни галерии

Последни обявления

Заповед №РПД20-РА50-17/24.11.2020г. на Главния архитект на СО - район "Подуяне"


Заповед №РА50-872 от 10.11.2020г. на Главния архитект на Столична община


Заповед № РПД20-РА50-16/17.11.2020г. на Главния архитект на Район „Подуяне” СО


ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ИПРЗ/ М.“ЖК ХАДЖИ ДИМИТЪР“, КВ.15, УПИ II-„за бензиностанция, автосалон, сервиз и администрация“, нов УПИ XI-1408 „за офиси и ЖС“ И ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ ПО О.Т. 68А-67А.


РУП на УПИ III-854 ПИ с идентификатор 68134.610.854, кв. 12д, м. "Суха река - запад", пайон Подуяне


Проект за ПУП-ИПР за УПИ III-178, ПИ с идентификатор 68134.608.178, кв.297, м. „Левски – к-с Ботевградско шосе – ІІч.“


Заповед №РА50-774 от 19.10.2020г. на Главния архитект на Столична община


Протокол №13 на РЕСУТ от 09.11.2020г.


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Човешки ресурси"


Заповед №РА50-781/21.10.2020 на Главния архитект на СО


Съобщение за предстоящо заседание на РЕСУТ на 09.11.2020г.


Заповед №СОА20-РД09-2741/30.10.2020г. на Кмета на Столична община


ПРОЕКТ ЗА ПУП-ИПР – ПЛАН ИЗВАДКА ЗА М. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“, КВ 5, УПИ IV-226-„ЗА МНОГОФ. СГРАДА, МАГАЗИНИ, ОФИСИ, ОБЩЕЖИТИЕ И ПОДЗ. ГАРАЖИ“, НОВ УПИ IV-226-„ЗА жс, МАГАЗИНИ, ОФИСИ И ПГ“ И ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.606.226


Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Устройство на територията"


Съобщение за стикирано МПС с №СА5160ТСАнкета


Уважаеми съграждани, нуждаем се от вашето мнение! Какво да бъде изградено на площта на ул. „Клисура“ между Народно читалище „Иван Вазов 1912“ и 24 СУ „П. К. Яворов“ (бившият летен бар).
 • Зона за отдих
  (43%, 1809 Гласове)
 • Детска площадка
  (17%, 718 Гласове)
 • Градинка за разходка на кучета
  (40%, 1700 Гласове)
Архив Анкети
© 2020 Столична община район “Подуяне”. Всички права запазени.