Защита на населението За района Административни услуги Технически услуги
Столична община - район

Избори за европейски парламент 2019

1. Указ № 53/19.03.2019 г. на Президента на Република България за
насрочване на избори за членове на Европейския парламент от РБългария –
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=135927

2. Районна избирателна комисия – https://rik24.cik.bg/ep2019

3. Столична община – https://www.sofia.bg/election

4. Заповеди

Заповед № СОА19-РД09-489/05.04.2019 г. на кмета на Столична община за
образуване на 1565 избирателни секции на територията на Столична община
за изборите на членове на Европейския парламент от РБ – 2019 –
https://www.sofia.bg/election

Заповед № РПД19-РД09-42/09.04.2019 г. за определяне места за обявяване
на избирателни списъци – /изтегли/

5. Съобщения

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ

1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия/Тук/

2. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. /Тук/

3. Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г./Тук/

4. Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК/Тук/

5. Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК/Тук/

6. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес/Тук/

7. Справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуванеТук

8. Осигуряването на транспорт за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден - 26 май 2019 г. ще се реализира от дирекция „Транспорт" в Столична община, съгласно Заповед № СОА19-674/16.05.2019 г. на кмета на Столична община.

Предварителни заявки към Звеното за специализиран транспорт на избиратели​ с увредено зрение или затруднения в придвижването се подават на телефони 02 904 1351 и 0800 20 720 (безплатен за гражданите), както следва:

- в предизборния ден (25.05.2019 г.) - от 7:00 до 20:30 ч. и

- в деня на изборите (26.05.2019 г.) - от 7:00 до 19:30 ч.