news-image messages-education-image messages-culture-image

СЪОБЩЕНИЕ

 Във връзка с проведена извънредна проверка от Проверителна комисия към НЧ "Иван Вазов" и предвид Закона за народните читалища (ЗНЧ), на основание чл. 15 (1) от ЗНЧ се свиква извънредно Общо събрание на 10.12.2014г. в НЧ "Иван Вазов - 1912г." в салона от 18.30ч.

КАДАСТРАЛНА КАРТА НА РАЙОН „ПОДУЯНЕ”..... /съобщение/.

Карта-график.../изтегли/

Удостоверение-бланка - следва да се представи в 2 екземпляра /бланка/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В периода 29.09.-03.10 Столична община организира енергиен фестивал „Твоят град е твоята енергия“, в рамките на проект „Енергийна визия 2020 за градовете от Югоизточна Европа” - /Energy Vision 2020 For The South East European Cities / - EnVision 2020”

Прочети още...

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН „Подуяне”

На 28.10.2014 г. Общественият посредник на територията на Столична община ЛИЛИЯ ХРИСТОВА ще приема граждани ......../виж повече/

 

Кампания на Столична община за  кастриране и идентифициране на дворни кучета

На 12.05.2014 г. Столична община, съвместно с фондация "Четири лапи", фондация "Помощ за животните - България" и Българско дружество за защита и опазване на животните започна кампания за кастрация и идентификация на дворни кучета в 12 столични района. Кампанията ще продължи до месец ноември 2014 година.

Информационната кампания за собствениците на домашни кучета включва 2 видеоклипа, които публикуваме за Вас